Nado Li Cash

  • Ime: Nado Li Cash
  • Spol: kastrat
  • Boja: alat
  • Oždrijebljen: 28. 4. 2018.
  • Pasmina: quarter horse
  • Reg. broj: 5910601
  • QH linija: športska za reining
  • Testovi: PSSM1 N/N, HERDA N/N, GBED N/N, HYPP N/N, MH N/N

 

Nado Li Cash je prvi quarter konj oždrijebljen kod nas. Toliko je miran i pouzdan da ga nije trebalo ni ujahivati - rođen ujahan. Na slikama su prikazana djeca kako ga jašu, a to mu je bio treći termin jahanja. Uz to, izuzetno brz, okretan i sposoban konj.