Plan rada u 2024. godini

  • Izgraditi sjenik za cjelokupne potrebe kluba
  • Završiti nove ispuste za konje
  • Nasuti i poravnati pomoćni teren za jahanje
  • Urediti nove staze za terensko jahanje
  • Napraviti pripreme za gradnju natkrivenog jahališta i dvorane za jahanje

Ovaj plan rada usvojen je na redovitoj Skupštiti održanoj 6. siječnja 2024. godine.

Realizacija plana rada u svakoj godini ovisi uglavnom o iznosu prikupljenih novčanih sredstava. Ono što se ne uspije realizirati u tekućoj godini prenosi se u sljedeću.