Plan rada u 2021. godini

  • Nastaviti opremanje i obuku konja za rad
  • Pojačati kapacitete za školu jahanja i terensko jahanje
  • Izgraditi sjenik za cjelokupne potrebe kluba
  • Obnoviti podlogu u štali za konje
  • Nasuti i urediti pristupni put
  • Izraditi klizne kapije na fiksnim ispustima
  • Pojačati pritisak vode
  • Postaviti video nadzor nad konjima, infrastrukturom i opremom
  • Urediti nove staze za terensko jahanje
  • Napraviti pripreme za gradnju natkrivenog jahališta i dvorane za jahanje

Ovaj plan rada usvojen je na redovitoj Skupštiti održanoj 6. siječnja 2021. godine.

Realizacija plana rada u svakoj godini ovisi uglavnom o iznosu prikupljenih novčanih sredstava. Ono što se ne uspije realizirati u tekućoj godini prenosi se u sljedeću.