Plan rada u 2019. godini

 • Nastaviti opremanje i obuku konja za rad
 • Nastaviti sa školom jahanja
 • Ograditi fiksne ispuste za konje
 • Napraviti vanjsku hranilicu i sjenik za konje
 • Izgraditi i urediti pomoćne prostorije uključujući i WC
 • Nasuti i urediti pristupni put
 • Urediti pristupne staze i oborinske vode oko štale
 • Pojačati pritisak vode specijalnom pumpom za tu namjenu
 • Izgraditi dva pomoćna boksa za konje
 • Postaviti video nadzor nad konjima, infrastrukturom i opremom
 • Označiti i urediti staze za terensko jahanje

Ovaj plan rada usvojen je na redovitoj Skupštiti održanoj 6. siječnja 2019. godine.