Smještaj za konje

Za sve ljubitelje konja koji imaju san o vlastitom konju a nemaju ga gdje držati nudimo mogućnost smještaja konja kod nas.

 

Smještaj (pansion) za konja u Konjičkom klubu Livno možemo realizirati na različite načine, po dogovoru. Za sve detalje molimo kontaktirajte nas.

Puno je ljubitelja konja koji sanjaju o tome da imaju vlastitog konja ali nemaju uvjete za držanje:

  1. Treba uložiti novac u kupnju konja.
  2. Treba imati prostor i objekte za držanje konja, sijena i ostale opreme.
  3. Treba imati vremena za svakodnevno čišćenje, hranjenje, puštanje na ispust...

Kod nas možete imati konja koji će biti uredan i lako upravljiv za jahanje, a nemate nikakvih obaveza oko održavanja.

Konji mogu biti vrlo različiti, od pasmina različitih veličina, karaktera i namjena do individualnih karakteristika pojedinih konja. Konjički klub Livno drži konje sa sasvim određenom namjenom pa je razumljivo da ne može svaki konj biti primljen na držanje kod nas.

Zato, ako planirate nabaviti konja i držati ga kod nas, prvo nas kontaktirajte, razgovarajte s nama, pa onda idite u nabavu.