Jahanje u prirodi

Jahati na konju kroz šumu, preko livade, uz brdo, niz brdo, pregaziti rijeku i gledati svu tu prirodu iz sedla nevjerojatan je doživljaj koji se ne može usporediti ni sa jednim drugim. Probuditi onaj iskonski osjećaj i vratiti se u život svojih predaka. Neopisivo.

 

Za jahanje u prirodi nije potrebni nikakvo prethodno iskustvo u jahanju. Kratka obuka od 10-20 min dovoljna je za šetnju kroz prirodu na konju.

Rekreativno jahanje u prirodi, ili terensko jahanje, organiziramo u okolici kluba, kroz borovu šumu, rijeka Sturba, Tribanj, Livanjsklo polje... Najčešće se organizira u skupinama od više jahača i konja, i traje jedan ili više sati.

Uz polaznike uvijek ide naš vodič.

Razvoj vještina komunikacije s konjem pospješuje te iste vještine i sa drugim ljudima. Vještina jahanja razvija kod čovjeka odgovornost, povjerenje, sposobnost vodstva, komunikacijske i edukacijske vještine.

Čovjek može razviti osjećaj kontrole jer svaki rad s konjem zahtijeva punu koncentraciju i praćenje akcija i reakcija. Čovjek mora znati dobro komunicirati i s konjem i sa ljudima ako želi savladati vještinu jahanja. U tom pogledu jahanje je društvena aktivnost. Situacije koje se dogode povremeno, koje su nepredvidive, uče čovjeka da se nosi sa takvim situacijama, savlada strah i stavi situaciju pod kontrolu.