Joe Li Cash

  • Ime: Joe Li Cash
  • Spol: pastuh
  • Boja: alat
  • Oždrijebljen: 4. 5. 2020.
  • Pasmina: quarter horse
  • Reg. broj: 6046690
  • QH linija: športska za reining
  • Testovi: PSSM1 N/N, HERDA N/N, GBED N/N, HYPP N/N, MH N/N

 

Joe Li Cash je treći quarter konj iz našeg uzgoja. Ima top sportski pedigre: Nu Cash, Peppy San Badger, Smart Little Lena i Ruf Dun It. Negativan na svih pet genetskih bolesti koje se tstiraju, vrhunske građe i karaktera ostaje kod nas kao rasplodni pastuh.