Hypoterapija

Razred učenika SSŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" koji pohađaju i učenici s posebnim potrebama, uz pratnju učenika iz ostalih razreda, posjetio nas je u sezoni 2020. osam puta.

Ove godine napravili smo i prikladno postolje (rampu) kako bi se ovoj divnoj djeci olakšalo penjanje na konje. Radili smo pojačanim kapacitetom u odnosu na lani, sa dvije kobile i uz pomoć drugih članova kluba koji ovdje jašu i imaju iskustva s konjima. Hvala svima koji su sudjelovali i na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta!

Ovaj oblik rada samo je uvod u pravu hypoterapiju koja bi mogla dati i određene rezultate u liječenju djece s posebnim potrebama. Za to nam fale još ljudi sa licencom za hypoterapiju i natkriveno jahalište koje bi omogućilo rad u redovitim terminima, neovisno o vremenskim uvjetima. Bez redovitih termina nema učinka (rezultata) hypoterapije.