Škola jahanja

Naša škola western jahanja radi punom parom. Na raspolaganju za sada imamo samo jednu kobilu za ovu namjenu, pa zbog tako ograničenih kapaciteta imamo zauzete termine i po tjedan dana unaprijed.

Ostali konji su nam još izvan funkcije jer su mladi, nedovoljno trenirani i sl. Za sljedeću godinu planiramo povećati kapacitet za bar još jednu kobilu za školu jahanja. Ipak, ove godine imamo veliki broj polaznika koji su savladali osnove western jahanja i već lijepo samostalno upravljeju konjem.