Zidanje štale

Tijekom ljeta 2015. bavili smo se više lopatama i mistrijama nego konjima. Nije ni to loše provedeno vrijeme... Obzirom da na našoj lokaciji nema vode ni struje, a nema ni nekakvog objekta u kom bi se mogao držati alat, sve smo morali dovoziti i odvoziti svaki dan. Je malo dodijalo, ali isplatilo se.