Terapijsko jahanje

Terapijsko jahanje konja (hypoterapija) pokazalo se učinkovito u poboljšanju komunikacije, motoričkih i socijalnih vještina osoba s posebnim potrebama. Nekima od njih može u potpunosti promijeniti život. Za sve osobe kojima je potrebno terapijsko jahanje u našem klubu je besplatno!

Učinci

Terapijsko jahanje uzrokuje poboljšanje u reakciji na vanjske podražaje i opuštanje kod osoba kojima je to problem. Terapijsko i rekreativno jahanje su se pokazali efikasnima i kod depresivnih i anksioznih osoba, kao i u smanjenju stresa. Cerebralna paraliza, mišićna distrofija, multipla skleroza, postraumatski statusi, Down sindrom, autizam, samo su neke od dijagnoza i stanja, urođenih ili stečenih koje su indikacija za korištenje programa terapijskog jahanja. Program prilagođenog konjaništva za osobe s posebnim potrebama nudi mogućnosti: popuštanja spazama, reguliranja hipotonijskih stanja, razvoj simetralizacije balansa, poboljšanje motoričkih sposobnosti, ali i razvoj samopouzdanja i komunikacijskih sposobnosti, koncepta pozitivnog prihvaćanja stvarnosti emocionalne inteligencije i socijalnih vještina.

Potencijalni korisnici

U našem kraju postoji nekoliko organizacija koje pomažu osobama s posebnim potrebama. Sa nekima od njih obavili smo inicijalne razgovore u kojima su pokazali veliko zanimanje i dali nam punu podršku za pokretanje našeg kluba:

  1. Centar za mentalno zdravlje Livno
  2. Udruga Koraci Livno
  3. Udruga Nada Tomislavgrad
  4. Udruga paraplegičara Livno

Uz nadu da će naš klub postati mjesto susreta osoba sa posebnim potrebama i zdravih osoba, najsrdačnije im se zahvaljujemo na pismima potpore koja su nam dali!